ประกันชีวิตผู้สูงอายุจากเมืองไทยประกันชีวิต

ยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่เรารัก การทำประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและหลักประกันอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ อย่างน้อยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ยังมีเงินก้อนตรงนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้หนักจนเกินไป วันนี้เราจึงขอแนะนำเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ “โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)” หรือ “ประกันภัยเมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)” ค่ะ

รายละเอียดเกี่ยวกับเมืองไทยประกันชีวิตผู้สูงอายุ

 • มีแผนความคุ้มครองถึง 6 แผน ความคุ้มครองจำนวนเอาเงินประกันตั้งแต่ 30,000 – 500,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุตบัติเหตุ
 • *บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเท่านั้นและถือว่าสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ
 • เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • ระยะเวลาเอาประกันและระยะเวลาชำระดอกเบี้ยประกันภัยสำหรับแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) คือ ครบอายุ 90 ปี และสำหรับสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) คือ 1 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี)
  • อายุของผู้เอาประกันภัย คือ 50 – 75 ปี
  • การชำระเบี้ยประกันสามารถเลือกได้ว่าจะชำระรายเดือนหรือรายปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ แต่แนะนำให้แถลงหรือสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพเราตามความเป็นจริงนะคะ ว่าเข้าเงื่อนไขหรือติดอะไรหรือไม่ ไม่งั้นเผื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาสัญญาประกันภัยอาจถูกล้างสัญญาและไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์ค่ะ
 • นี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับประกันชีวิตผู้สูงอายุจากเมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Call Center ที่หมายเลข 1766 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าประกันชีวิตจะเป็นหลักประกันความในอนาคตได้ แต่การดูแลตัวเองในปัจจุบันก็สำคัญเหมือนกัน อย่าปล่อยให้ทุกอย่างสายเกินไปนะคะ